Opći uvjeti sudjelovanja na događaju


1. Opće odredbe

Opći uvjeti uređuju svrhu i uvjete pod kojim se će organizirati događaj Digitalni um , koji organiziraju tvrtke:

  • INTERA d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj, Porezni broj SI: 76195139, Matični broj: 1482084000
  • Seyfor Hrvatska d.o.o., Puževa 13, 10020 Zagreb, OIB: 42584526821, MBS: 080801111

(u daljnjem tekstu: događaj), način prijave na isti, uvjete sudjelovanja te postupak eventualnog otkazivanja prijave na pojedini događaj. Organizatori događaja su tvrtke Intera d.o.o. i Seyfor Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizatori).

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio prijave za događaj. Pojedinac koji se prijavi na događaj, u cijelosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete.

2. Prijava za događaj

Prijava na događaj vrši se ispunjavanjem obrasca za prijavu navedenog na web stranici www.digitalnium.hr,  pri čemu pojedinac mora unijeti svoje podatke (ime, prezime, e-mail i tvrtka). Upisom navedenih podataka pojedinac jamči da su isti istiniti, točni i potpuni. Prijava za događaj je obvezna jer je broj mjesta ograničen. Pojedinac za događaj može prijaviti samo sebe osobno. 

Prijavom pojedinac također pristaje i dopušta organizatorima snimanje i/ili fotografiranje događaja te javnu objavu snimaka i fotografija nakon događaja.

3. Sudjelovanje na događaju

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ali je obvezna prethodna prijava. Pojedinac pokriva troškove prijevoza na događaj ili druge troškove nastale u kontekstu prijave ili sudjelovanja na događaju. Na događaju pojedinac sudjeluje dobrovoljno. Otkazivanje prijave za događaj moguće je priopćiti pisanim putem e-poštom na adresu info@digitalnium.hr .

4. Otkazivanje događaja od strane organizatora

Organizatori zadržavaju pravo izmjene sadržaja događaja te u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili drugih razloga, promjene vremena ili mjesta održavanja ili pak otkazivanja istog. O eventualnom otkazivanju organizatori će obavijestiti prijavljene najkasnije dan prije održavanja i to e-mailom na e-mail adresu koju je pojedinac naveo u prijavi za događaj. 

Organizatori također zadržavaju pravo zatražiti od osobe koja ometa tijek događanja odnosno ne ponaša se primjereno na događanju, zabraniti sudjelovanje na događanju odnosno zatražiti napuštanje prostora događaja. U tom slučaju ili u slučaju otkazivanja, organizatori ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu sudioniku.

5. Korištenje osobnih podataka

Administrator zbirke osobnih podataka prikupljenih u okviru prijave na događaj ili na drugi način u kontekstu događanja su organizatori, koji se obvezuju brižljivo čuvati i koristiti sve primljene osobne podatke navedene u prijavnici u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom Europske unije o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) u svrhu za koju su prikupljeni te ih neće prosljeđivati trećim stranama. Svrhe su definirane na web stranici salesqueze.com/privacy policy/.

Svi organizatori događaja dobit će osobne podatke o sudionicima događaja:

  • INTERA d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj, Porezni broj SI: 76195139, Matični broj: 1482084000
  • Seyfor Hrvatska d.o.o., Puževa 13, 10020 Zagreb, OIB: 42584526821, MBS: 080801111

6. Valjanost općih uvjeta

Navedeni opći uvjeti vrijede od 6. rujna 2023. nadalje te se odnose na događaj Digitalizacija poslovnih procesa i B2B prodaje.

Zagreb, 6. rujna 2023.


Natrag na vrh